Visie

ONTWIKKELING EN ONTPLOOIING
Alle leerlingen krijgen een basis aan algemene vorming. Binnen een algemene vorming ook aandacht voor godsdienst, levensbeschouwing, cultuur en sport.
Werken aan een aantal vaardigheden en attitudes of houdingen die minder met een welbepaald vak samenhangen bv. via projecten en themadagen en -weken.

GOED VOELEN OP SCHOOL
Het welzijn en welbevinden van leerlingen in onze scholen is een essentieel onderdeel van de kwaliteit van onderwijs. Aandacht hebben voor élke leerling als individu. Respect hebben voor de eigenheid en de leefwereld van elke leerling. Gepaard met goede afspraken binnen de school.

MANIER WAAROP LEREN VORM KRIJGT OP SCHOOL
Begeleiding en ondersteuning in de leerlingen hun leerproces. Aandacht voor leren leren. Gebruik makend van actieve en gevarieerde werkvormen.